Onderzoek Radboud Universiteit

Evie Verweg wil graag in contact komen met mensen met kanker die meedoen (meegedaan hebben) aan een medisch onderzoek.

Mijn naam is Evie Verweg, ik ben tweedejaars Master student Medische Biologie en ik ga vanaf februari beginnen aan mijn afstudeerproject. Hiervoor ga ik een onderzoek doen in samenwerking met Jill van der Kamp. Zij is junior onderzoeker aan het Institute for Science in Society aan de Radboud Universiteit. Samen met onder andere dr. Lotte Krabbenborg en dr. Wieke Betten werkt zij binnen het NWO gesubsidieerde project Bridging the Gap: Co-creating a socially robust practice for the use of AI and biomarkers in healthcare. Dit project bestaat uit een interdisciplinaire samenwerking tussen publiek-private organisaties, waaronder Janssen R&D, Novartis en het Erasmus MC: https://www.nwo-mvi.nl/nl/project/bridging-gap-co-creating-socially-robust-practice-use-big-data-and-artificial-intelligence

Binnen dit project starten wij het onderzoek naar de verwachtingen, motivaties en ervaren tegenslagen van kankerpatiënten (in het bijzonder borstkankerpatiënten) die meedoen of mee hebben gedaan aan medisch onderzoek waarvan de resultaten niet worden meegenomen in het persoonlijk behandelplan. Dit omdat eerder onderzoek heeft laten zien dat er verschillende verwachtingen zijn rondom medisch onderzoek tussen artsen, onderzoekers en patiënten. Ook laat onderzoek zien dat patiënten teleurgesteld zijn door de communicatie tijdens medisch onderzoek, de terugkoppeling van resultaten of juist het ontbreken daarvan en moeite hebben om de informed consent procedure goed te begrijpen. Met de kennis van dit onderzoek hopen wij aanbevelingen te formuleren hoe de communicatie gedurende deze processen tussen artsen, patiënten en wetenschappers te verbeteren.

Voor vragen en/of aanmelden, stuur een mail naar: evie.verweg@ru.nl