Protocol verantwoord naar het inloophuis

1 JULI 2020
Het Inloophuis vervult een belangrijke sociale functie voor onze doelgroep.
We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers de mogelijkheid geven om weer
“bijna normaal” van het gebouw gebruik te maken…de 1,5 meter regeling blijft gehandhaafd
(per 1 juli 2020 voor individuele lessen, groepslessen, repetities, sporten en bijeenkomsten)
1 De veiligheid van gasten, medewerkers en vrijwilligers staat ten alle tijden voorop.
2 Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
3 Richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
Alle personen die in het inloophuis zijn houden zich aan deze RIVM-richtlijnen.

Harde voorschriften
Algemeen:
De RIVM-richtlijnen zijn leidend, dat betekent:
– volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
– we wassen onze handen vaak en goed
– we schudden geen handen
– we hoesten in onze elleboog
– we zitten, indien mogelijk, niet onnodig aan ons gezicht
– we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor.
Dat betekent dat in het inloophuis middelen beschikbaar zijn:
– desinfecterende hand-gel, zeep, (papieren) handdoekjes, oppervlaktesprays.

Protocol Bepalingen
INLOOPHUIS / DE HEISTAL (beheerders en vrijwilligers):
a. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plaats in het pand.
b. Regels staan ook op de website
c. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
d. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en werk/lesplekken op
anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.
e. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het belang van
handen wassen. Maak regelmatig schoon. Reinig gebruikte materialen regelmatig.
f. Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon (afhankelijk van gebruik en vervuiling)
g. Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze
(afhankelijk van gebruik en vervuiling)
h. Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed
schoonmaken (afhankelijk van gebruik en vervuiling).
i. Zorg voor voldoende (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen en gebruik papieren
handdoekjes.
Beheerders en vrijwilligers krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol binnen
DE HEISTAL moet worden uitgevoerd.
a. Beheerders en vrijwilligers krijgen de instructie dat zij elkaar, en gasten moeten aanspreken op
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
b. Zorg allemaal voor handhaving van de regels in en om De Heistal.
c. We werken (zoveel mogelijk) volgens het bestaande en vaste afspraken- rooster, zodat de
persoonlijke contacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
d. Overige activiteiten/planningen moeten op afspraak gemaakt worden.
e. Vrijwilligers nemen na binnenkomst (indien van toepassing) hun eigen tafels af met desinfecterende
spray en herhalen dit bij het verlaten van de ruimtes
f. Chauffeurs, begeleider e.d. worden zoveel mogelijk verzocht om buiten te wachten (afgestemd op
naleving van de 1,5 meter afstand).
g. Zie er op toe dat personen met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten kunnen gaan.
Overige Protocol Bepalingen gasten en vrijwilligers
a. Houd 1,5 meter afstand.
b. Schud geen handen.
c. Was vaker je handen.
d. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Na gebruik in de prullenbak
deponeren.
e. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/of benauwdheidklachten. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
f. vrijwilligers en bezoekers krijgen de instructie dat zij elkaar en anderen moeten aanspreken op
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
g. gasten volgen altijd de aanwijzingen van de beheerders en vrijwilligers
Verantwoording
De bar, keuken mogen weer open (met afstand van 1,5 meter) voor beheerders en vrijwilligers
Allemaal: – we zijn allemaal verantwoordelijk voor ieders veiligheid.

DE HEISTAL is verantwoordelijk om de schoonmaak op orde te hebben.
a. Tot nadere berichtgeving blijven bovenstaande regels van toepassing.
b. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn dan horen we dat uiteraard graag.
Beheerder HEISTAL: Frans Vogels (0629177684)
Coordinator INLOOPHUIS: Ad van Heijst (06-38089255)
c. Een digitale versie van dit protocol is in te zien/te downloaden op de website

Wij bedanken iedereen voor de medewerking en wensen u veel plezier aan het bezoek