Een gift voor RTO bij uitvaart

Als je tegenwoordig een pagina met familieberichten in de krant openslaat en je leest de rouwadvertenties dan staat er regelmatig het volgende  te lezen:

Geen bloemen, graag een donatie aan “een goed doel.” Collectebussen aanwezig tijdens de uitvaart.

RTO, in actie voor mensen met kanker, is ook zo’n  goed doel. In de afgelopen jaren heeft een groot aantal overledenen het goede doel RTO op hun rouwkaart laten vermelden. Onnodig om te verwoorden dat we hier zeer dankbaar voor zijn! Al deze mensen hebben gebruik gemaakt van de RTO-collectebussen.

Deze collectebussen staan bij contactpersoon Marcel Kelders. De familie van de overledene of de begrafenisondernemer kan contact met hem opnemen via 0499 574837. De familie kan zelf beslissen of de collectebussen door hen of door RTO worden geplaatst in kerk of crematorium.

Het tellen van de opbrengst doen we samen met enkele familieleden. Transparantie om misverstanden te voorkomen.  De opbrengst wordt door de penningmeester geboekt en de secretaris stuurt de familie een bedankbrief met daarin opgenomen het gedoneerde bedrag.

Met deze opbrengsten kan RTO een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen in de gemeente Oirschot die door kanker zijn getroffen. RTO onderscheidt zich door de nadruk te leggen op de mens en niet op de ziekte. De ondersteuningsactiviteiten die RTO kan aanbieden zijn: enkele dagen genieten in het RTO-Vakantiehuis, gebruik maken van een fiets met trapondersteuning, een attent bosje bloemen, massages, enzovoort. Zie voor meer info onze website: www.runningteamoirschot.nl.

De stichting RTO beschikt ook over de officieel erkende ANBI-status voor goede doelen. Het RTO bankrekeningnummer is NL42 RABO 0114329222.