Sponsor mogelijkheden

Om al onze doelen te kunnen realiseren is veel geld nodig en daarbij kunt u ons helpen. Samen kunnen we zoveel meer betekenen voor diegenen die geconfronteerd worden met de ziekte kanker.
Weet u, dat 1 op de 3 mensen kanker krijgt?
U kunt ons helpen als sponsor. Zonder sponsors zijn wij niet in staat ons doel te verwezenlijken. Vindt u ons doel de moeite waard, dan nodigen wij u van harte uit sponsor te worden.
Onze doelgroep is u daar zeer dankbaar voor!
Ongetwijfeld is er een mogelijkheid die bij u past. U kunt bijvoorbeeld lid van de Club van 100 worden, een vakantieweek, -weekend of -midweek sponsoren, sponsor worden van een evenement, etc..

Voor een overzicht van al onze sponsormogelijkheden klik hier.

Voor een lijst van onze huidige Club van 100 sponsoren klik hier.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Rekeningnummer RTO: NL42RABO0114329222
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 816849638


De stichting RTO beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een instelling die door de Belastingdienst is aangemerkt als het algemeen belang dienend. De ANBI status geeft een groot aantal fiscale faciliteiten. Zo zijn giften voor particulieren fiscaal aftrekbaar en schenkingen vrijgesteld van successiebelasting. Voor bedrijven is een sponsorbijdrage als bedrijfskosten aftrekbaar. Indien gewenst geven wij u hierover graag nadere informatie.

Contact: rtoirschot@gmail.com of Arend-Jan van Stalborch, penningmeester RTO 06 – 4000 6052