Over ons

Waar staat RTO voor

De Stichting Running Team Oirschot (RTO) stelt zich ten doel het leven van mensen met kanker en hun naasten binnen de gemeente Oirschot te veraangenamen. Samengevat in de slogan:
“Running Team Oirschot …in actie voor mensen met kanker”. Samen Sterk.

Visie en missie

RTO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen en hun naasten, in de gemeente Oirschot, die door de ziekte kanker getroffen zijn. RTO legt de nadruk op het welzijn en welbevinden van de mens en niet op de ziekte. RTO wil dichtbij zijn.
RTO kan dit niet alleen. Om de mensen met de ziekte kanker te bereiken en met hen in contact te komen, hebben we de hulp van u nodig.
RTO zet zich sinds 2005 in om het leven van mensen met kanker en hun naasten binnen de gemeente Oirschot te veraangenamen. We denken hier met name aan het bieden van ontspanning, comfort, onderling (lotgenoten)contact, bevordering van zelfstandigheid, samen delen van kennis en vormen van lichamelijke ontspanning. Onze uitgangspunten zijn: dichtbij de mensen, midden in de samenleving, heldere doelen en  transparant in onze bestedingen.
We kunnen helaas niets doen aan de ziekte zelf maar wel ondersteunen, ontspanning bieden en “er zijn”.
Bij alles wat RTO onderneemt en aanbiedt zijn de wensen en behoeften van de mensen met kanker leidend!
RTO bestaat uit  een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om dit werk handen en voeten te geven. Met het organiseren van acties zoals o.a. de jaarlijks terugkerende spectaculaire scholenloop en de heidewandeltocht wordt geld ingezameld om in de kosten te voorzien. De vele trouwe sponsors, de giften en donaties zijn voor RTO een belangrijke en onmisbare bron van inkomsten.
Voor meer informatie over RTO verwijzen we u graag naar ons Beleidsplan 2022-2025.

Wat kan RTO onder andere met uw hulp en steun bieden:

Het RTO vakantiehuis
RTO biedt gratis een week, midweek of weekendverblijf aan in ons eigen vakantiehuis op het prachtige landgoed Aerwinkel in Posterholt. Een huis op een plek om tot rust te komen, even weg om wat afstand te kunnen nemen van de zorgen en onzekerheden, samen met familie en dierbaren.

Fiets met trapondersteuning of scootmobiel
RTO biedt  ondersteuning door bijvoorbeeld de gratis uitleen van een fiets met trapondersteuning, een scootmobiel en een hometrainer voor een beperkte periode.

Massage
Een ontspannende lichaamsmassage, voetreflex massage of energetische behandeling kan een weldaad zijn om weer op een prettige manier in contact te komen met het lichaam. RTO biedt in samenwerking met een erkend therapeute massages en behandelingen aan. (Helaas kunnen wij u op dit moment de lichaamsmassage niet aanbieden)

Pedicure
In samenspraak met enkele gecertificeerde pedicures binnen de gemeente Oirschot biedt RTO de mogelijkheid van een deskundige complete pedicure behandeling.

Bloemengroet
Iemand verrassen met een bloemetje kan hartverwarmend zijn! Als blijk van steun en bemoediging in een moeilijke periode van de mensen om je heen

Andere mogelijkheden
RTO kan op speciaal verzoek ook op andere manieren iets betekenen en bieden. Wensen en suggesties zijn welkom en zullen voor zover dat financieel mogelijk is, worden gehonoreerd.

Het RTO – Inloophuis
Een ontmoetingsplek om met elkaar te praten, een kopje koffie te drinken of samen mee te doen met een workshop.
Het Inloophuis is een plek waar je kracht kunt putten uit elkaars ervaringen. Een plek waar mensen elkaar tot steun zijn waar ook aandacht is voor partners, kinderen en nabestaanden.
We hebben de samenwerking gezocht met buurtvereniging De Heikneuters, Koningshof 3 Oirschot en mogen “De Heistal” gebruiken voor de inloop en de workshops.
Dit jaar is het Inloophuis elke dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur open.
Er zijn gastvrouwen en gastheren om de gasten te ontvangen.

Wie draagt u een warm hart toe
en op welke manier denkt u
deze persoon samen met RTO te kunnen steunen?

U kunt het aanvraagformulier: ‘voor steun aan mensen met kanker’ gebruiken om iemand aan te melden.
U kunt dit formulier vinden onder de knop  ‘aanvraagformulier’.