Gezin en kanker – informatiebijeenkomst

Wanneer

Datum: 05 jul 2022
Tijd: 19:00 – 20:30
Aanmelden voor: 30 jun 2022 10:00

Waar
De Eik, centrum voor mensen met en na kanker
Klein Tongelreplein 8, 5613 KK Eindhoven
Parkeergarage (gratis) in de Crabethstraat 18, 5613 JZ Eindhoven

Inloophuis de Eik kent een historie waar kinderen en jongeren van wie een ouder kanker heeft, elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten aangeboden krijgen. Kinderen en ouders hebben uitgesproken dat zij beiden behoefte hebben aan lotgenotencontact. Dat is in het programma ‘Gezin met kanker’ verweven. Een bijzonder concept voor kinderen in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar én hun ouders/opvoeders.

Kasam is er voor kinderen en ouders die te maken hebben met kanker in het gezin. Kanker zet je leven op zijn kop. Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek-zijn en de emoties die erbij horen, hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale leven in de war.
Praktische en persoonlijke ondersteuning kan een gezin helpen op een passende manier verder te gaan. Wij geloven in de kracht van lotgenotencontact, in herkenning en erkenning, informatie, steun en stimulans.

Daarom biedt De Eik, in samenwerking met Kasam (www.kasam.eu), een lotgenotenprogramma voor kinderen en ouders aan.
Eerder hebben ouders/opvoeders van 6 gezinnen met hun kind(eren) deelgenomen aan een speciaal programma. Dat is zo goed gewaardeerd dat we dat ook weer gaan aanbieden.

Hier vind u meer informatie

Datum: